Danas je u Osnovnoj školi „Hasan Kjafija-Pruščak“ Prusac obilježen Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja – Dan ružičastih majica, koji se obilježava u cijelom svijetu zadnje srijede u februaru.

Prilika je to da učenici daju podršku prevenciji nasilja i podignu glas protiv nasilja.

Tim povodom svi učenici, nastavnici, učitelji, vannastavno osoblje Osnovne škole „Hasan Kjafija-Pruščak“ Prusac nosili su oko ruke ružičastu traku u znak borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Ovaj dan se obilježava od 2007. godine, kada je dječak u Kanadi bio izložen vršnjačkom nasilju, zbog dolaska u školu u ružičastoj majici. Ispostavilo se kako je majica simbolizirala dječakovu podršku bolesnoj majci koja je vodila borbu sa karcinom . Školske kolege odlučile su da dignu svoj glas protiv nasilnika i solidarišu se sa zlostavljenim dječakom tako što su se sutradan svi u školi pojavili u ružičastim majicama. Ovu inicijativu pokrenuli su 17-godišnji učenici David Shephard i Travis Price. Od tada, ružičasta majica postala je simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Ovom prilikom učenici Osnovne škole „Hasan Kjafija-Pruščak“ Prusac birali su i najboljeg prijatelja/icu iz svog razreda.

Naime, u školskom holu se nalazila kutija u kojoj su svi učenici ubacili papirić sa imenom i prezimenom najboljeg prijatelja/ice.

Svaki razred imao je različitu boju papirića, kako bi članovi kluba medijatora po završetku nastave pregledom i brojanjem utvrdili najboljeg prijatelja/cu za svaki razred.

Najbolji prijatelji/ce po razredima poslije prebrojanih glasova od strane kluba medijatora su:

Najbolji prijatelj u II razredu je Edin Hadžiabdić;
Najbolji prijatelj u III razredu je Harun Kapetan;
Najbolji prijatelj u IV razredu je Amar Sušić;
Najbolja prijateljica u V razredu je Adnana Hadžalija;
Najbolji prijatelj u VI razredu je Hamdo Elkaz;
Najbolji prijateljica u VIIa razredu je Amina Terzić;
Najbolji prijateljica u VIIb razredu je Tahira Hamzakadić;
Najbolji prijatelji u VIII razredu (isti broj glasova) su: Nejla Sušić, Sajma Šačirović, Lamija Palalić, Imad Čepalo:
Najbolji prijatelji u IX razredu (isti broj glasova) su: Halid Kulaš i Malik Burek

STOP VRŠNJAČKOM NASILJU‼