Javni konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA DONJI VAKUF O.Š. „HASAN KJAFIJA-PRUŠČAK“ PRUSAC Tel.fax: 030/271/162, e-mail: oshasankjafijapruscak@gmail.com Broj protokola: 269/2020 Prusac, 08.09.2020. godine Na osnovu člana 57. i 81....

Javni konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA DONJI VAKUF O.Š. „HASAN KJAFIJA-PRUŠČAK“ PRUSAC Tel.fax: 030/271/162, e-mail: oshasankjafijapruscak@gmail.com Broj protokola: _248__/2020 Prusac, 01.09.2020. godine Na osnovu člana 57....