Obavijest

O.Š. „HASAN KJAFIJA-PRUŠČAK“ PRUSAC Tel.fax: 030/271/162 Prusac, 02.11.2020. godine OBAVIJEST Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni konkurs od 20.10.2020. godine da će se testiranje (pismeni i usmeni ispit/intervju) održati dana 09.11.2020. godine...

Obavijest

O.Š. „HASAN KJAFIJA-PRUŠČAK“ PRUSAC Tel.fax: 030/271/162 Prusac, 18.09.2020. godine OBAVIJEST Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javne konkurse od 01.09.2020. godine i 08.09.2020. godine da će se testiranje (pismeni i usmeni ispit/intervju) održati dana...

Javni konkurs

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OPĆINA DONJI VAKUF O.Š. „HASAN KJAFIJA-PRUŠČAK“ PRUSAC ID broj: 4236113680006 Tel.fax: 030/271/162 E-mail: oshasankjafijapruscak@gmail.com; drugaosprusac@gmail.com Broj protokola: 282/2020...